Friday, 30 January 2009

ನಮ್ಮೂರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬನ್ನಿ
ಕೊಟ್ಟೂರು ದೊರೆಯೇ ನಿನಗಾರು ಸರಿಯೇ ಸರಿ ಎ೦ದವರ ಹಲ್ಲು ಮುರಿಯೇ ಬಹುಪರಾಕ್!!


ಫಬ್ರವರಿ 19 ಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೂರು ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ.

No comments:

Post a Comment